TỔ VĂN PHÒNG

STT Họ và tên Chức Danh
1Nguyễn Tấn Lộc Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
2Huỳnh Tấn Đạt Tổ trưởng
3Huỳnh Phước Nguyên Tổ phó
4Nguyễn Tấn Chánh Trung Tổ phó
5Trịnh Thanh Bình Tổ trưởng công đoàn
6Trần Thị Kim Chi Giáo viên
7Nguyễn Thị Chiên Nhân viên
8Võ Thị Hồng Diễm Nhân viên
9Hoàng Thị Thùy Dung Nhân viên
10Lê Thị Duyên Nhân viên
11Nguyễn Thị Vân Hằng Nhân viên
12Nguyễn Thị Hồng Hạnh (VP) Nhân viên
13Bùi Thị Hòa Nhân viên
14Phạm Vũ Nguyên Hương Nhân viên
15Dương Thị Minh Hương Giáo viên
16Lê Đình Ngã Giáo viên
17Nguyễn Thị Nguyệt Nga Nhân viên
18Phan Ngọc Phụng Nhân viên
19Nguyễn Thị Thanh Phương Nhân viên
20Phạm Thị Thanh Nhân viên
21Nguyễn Lê Minh Thu Nhân viên
22Nguyễn Thị Thủy Nhân viên
23Trần Đặng Thùy Trang Nhân viên