TỔ TD - QP

STT Họ và tên Chức Danh
1Dương Hoài Bảo Chủ tịch công đoàn
2Lê Trung Hiếu Tổ trưởng chuyên môn
3Đỗ Thanh Hương Tổ phó chuyên môn
4Nguyễn Thị Dung (TD) Tổ trưởng công đoàn
5Nguyễn Hữu An Giáo viên
6Lâm Phước Bình Giáo viên
7Phạm Hồng Duẩn Giáo viên
8Nguyễn Như Hải Giáo viên
9Lê Thanh Hào Giáo viên
10Nguyễn Hồng Hòa Giáo viên
11Lưu Khánh Nhân Giáo viên
12Lâm Đông Vượng Giáo viên