TỔ SINH HỌC

STT Họ và tên Chức Danh
1Nguyễn Minh Cường Trợ lý thanh niên
2Nguyễn Thị Hồng Hạnh Tổ trưởng chuyên môn
3Nguyễn Thị Hoàng Tổ phó chuyên môn
4Võ Thị Hai Tổ trưởng công đoàn
5Chung Thị Tuyết Hoa Giáo viên
6Nguyễn Thị Mộng Huyền Giáo viên
7Lê Thị Thanh Phương Giáo viên
8Lê Đức Anh Quyên Giáo viên
9Nguyễn Thị Thiện Giáo viên
10Trần Ngọc Thúy Giáo viên
11Trần Thị Nhã Uyên Giáo viên