TỔ NGOẠI NGỮ

STT Họ và tên Chức Danh
1Trần Nguyễn Hương Giang Tổ trưởng chuyên môn
2Vũ Trí Nhân Tổ phó chuyên môn
3Vũ Thị Kỳ Hương Tổ trưởng công đoàn
4Phùng Thị Kim Thanh Khối trưởng chủ nhiệm 11
5Nguyễn Thị Thanh Thuận Khối trưởng chủ nhiệm 12
6Phạm Văn Ánh Giáo viên
7Lê Đình Bảo Giáo viên
8Dương Thị Hương Bình Giáo viên
9Đỗ Mai Chi Giáo viên
10Phạm Thu Hiền Giáo viên
11Lê Thị Hồng (NN) Giáo viên
12Nguyễn Trần Nhật Lan Giáo viên
13Đỗ Thị Ngọc Lê Giáo viên
14Nguyễn Thúy Bình Minh Giáo viên
15Lương Thị Minh Nguyệt Giáo viên
16Nguyễn Thị Bích Như Giáo viên
17Nguyễn Thị Anh Thơ Giáo viên
18Nguyễn Thị Mỹ Tú Giáo viên
19Trần Thị Phục Viên Giáo viên