TỔ VẬT LÍ

STT Họ và tên Chức Danh
1Trần Bạch Quí Tổ trưởng chuyên môn
2Nguyễn Quốc Dũng Tổ phó chuyên môn
3Phạm Thị Duy Bảo Tổ trưởng công đoàn
4Đỗ Thị Thu Hà Giáo viên
5Nguyễn Văn Hiệp Giáo viên
6Nguyễn Văn Hùng Giáo viên
7Lương Thị Thanh Huyền Giáo viên
8Cao Bá Khôi Giáo viên
9Nguyễn Duy Linh Giáo viên
10Huỳnh Xuân Nghiêm Giáo viên
11Lý Thanh Nguyên Giáo viên
12Nguyễn Thanh Quang Giáo viên
13Nguyễn Văn Rạng Giáo viên
14Đào Quang Thiều Giáo viên
15Nguyễn Thị Hoài Thương Giáo viên
16Mai Anh Toàn Giáo viên
17Phạm Thanh Trúc Giáo viên
18Lê Tuấn Trung Giáo viên
19Lê Thành Trung Giáo viên
20Nguyễn Trí Trung Giáo viên