TỔ KT - CN

STT Họ và tên Chức Danh
1Lê Ngọc Thắng Trợ lý thanh niên, Bí thư chi đoàn GV
2La Quốc Kỳ Tổ trưởng chuyên môn
3Trần Thị Kim Phụng Tổ phó chuyên môn, TTCĐ
4Lê Hương Thảo An Giáo viên
5Phạm Mai Thị Tuyết Anh Giáo viên
6Hoàng Trọng Khuyến Giáo viên
7Lê Thị Diễm Kiều Giáo viên
8Bùi Thanh Liêm Giáo viên
9Nguyễn Thành Lộc Giáo viên
10Hoàng Đức Tâm Giáo viên
11Trương Thế Toàn Giáo viên
12Phạm Văn Tú Giáo viên