TỔ HÓA HỌC

STT Họ và tên Chức Danh
1Trương Thị Bích Thủy Hiệu phó Chuyên môn
2Nguyễn Thị Như Hạnh Tổ trưởng chuyên môn
3Vương Thị Bạch Mai Tổ phó chuyên môn
4Phan Vũ Hoằng Nghị Tổ trưởng công đoàn
5Huỳnh Thanh Công Giáo viên
6Lê Minh Hoàng Dân Giáo viên
7Phạm Kim Đào Giáo viên
8Nguyễn Thị Lệ Hằng Giáo viên
9Nguyễn Mạnh Hùng Giáo viên
10Trần Diệu Hương Giáo viên
11Lê Tuấn Khoa Giáo viên
12Lý Thị Mỹ Lệ Giáo viên
13Huỳnh Thị Mỹ Nhung Giáo viên
14Nguyễn Thị Phấn Giáo viên
15Nguyễn Thị Ngọc Phượng Giáo viên
16Vũ Thị Anh Thư Giáo viên
17Lương Văn Thung Giáo viên
18Trương Anh Tuấn Giáo viên
19Trần Quang Vinh Giáo viên