TỔ ĐỊA LÍ

STT Họ và tên Chức Danh
1Nguyễn Thị Hiếu Hoa Tổ trưởng chuyên môn
2Hà Thị Ánh Nguyệt Tổ phó chuyên môn
3Hồ Mỹ Phụng Tổ trưởng công đoàn
4Trần Thị Kim Anh Giáo viên
5Trần Thị Hồng Cẩm Giáo viên
6Nguyễn Thị Mau Giáo viên
7Nguyễn Phước Quý Cẩm Tâm Giáo viên
8Trần Thị Mỹ Thế Giáo viên
9Phạm Thị Thu Trang Giáo viên