TỔ GDCD

STT Họ và tên Chức Danh
1Lê Quang Huy Hiệu phó Cơ sở vật chất
2Võ Thị Ngọc Minh Tổ trưởng chuyên môn
3Võ Thị Thùy Linh Tổ trưởng công đoàn
4Nguyễn Thị Dung (CD) Giáo viên
5Nguyễn Thị Ánh Sương Giáo viên