CÔNG ĐOÀN

Công Đoàn cơ sở trường THPT Hùng Vương được thành lập từ những năm đầu sau ngày Miền Nam được hoàn toàn giải phóng trực thuộc Công Đoàn Giáo Dục TP. Hồ Chí Minh và hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ nhà trường.

Trải qua nhiều nhiệm kỳ, CĐCS THPT Hùng Vương ngày càng vững mạnh luôn luôn là tổ chức đại diện , bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ của nhà trường và đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu để thực hiện việc tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các nhiệm vụ của tổ chức Công Đoàn.

Hiện nay, CĐCS trường gồm có 13 Tổ CĐ với tổng số 192 ĐV trong đó có 115 nữ.

Công Đoàn trường đạt Danh hiệu Vững Mạnh Xuất Sắc của CĐ Giáo Dục TP từ năm 2000 đến nay, nhận Bằng khen của Công Đoàn Giáo Dục Việt Nam, của Công Đoàn Việt Nam, của LĐLĐ Thành Phố, cờ Đơn Vị Xuất Sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của LĐLĐ TP.HCM

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2012-2015

Thầy DƯƠNG HOÀI BẢO : Chủ tịch Công đoàn
Thầy LÊ THANH HÀO : Phó chủ tịch, Tuyên giáo, Văn - thể - mỹ
Cô NGUYỄN THỊ HIẾU HOA : Thủ quỹ
Cô CHUNG THỊ TUYẾT HOA : Trưởng ban Nữ công - Đời sống
Thầy PHAN VŨ HOẰNG NGHỊ : Chủ nhiệm UBKT, Ủy viên phụ trách Văn - thể - mỹ
Thầy HUỲNH TRỌNG KHOA : Kế toán, Ủy viên phụ trách thi đua
Cô Đỗ Thị Thu : Ủy viên Nữ công - Đời sống